Akademia Doradców Ubezpieczniowych

jest niezależną platformą edukacyjną dla agentów ubezpieczeniowych,
która prowadzi działalność szkoleniową ukierunkowaną na budowanie wartości agenta i jakości jego pracy, poprzez wiedzę

Przez wiedzę do doskonałości

wiedza + etyka = profesjonalizm

Strona główna

O nas

AKADEMIA DORADCÓW UBEZPIECZENIOWYCH – jest najbardziej obiektywnym, niezależnym forum agentów ubezpieczeniowych, które poza bieżącą wymianą praktycznych informacji i doświadczeń pomocnych przy wykonywaniu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzi działalność szkoleniową ukierunkowaną na budowanie wartości agenta i jakości jego pracy, poprzez wiedzę.

ADU jest narzędziem bieżącej wymiany informacji i doświadczeń.

Istotą jest dzielenie się informacjami, doświadczeniami i radami ułatwiającymi rozwiązywanie bieżących problemów w czynnościach pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednym z istotnych celów jest budowania lepszych relacji i profesjonalnego komunikowania się z ubezpieczycielami w procesie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia.

ADU jako podmiot dostarczający wiedzę

Istotne wątki dyskusji, zawierające pytania ważne z punktu widzenia interesów zbiorowych środowiska i odpowiedzi, bądź rozwiązania problemów, są umieszczane jako pliki w materiałach szkoleniowych.
W celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji agentów, przygotowujemy oferty programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń. Programy są zróżnicowane w zależności od potrzeb oraz poziomu wiedzy odbiorców.

Analizy, badania rynkowe, oceny i opracowania na podstawie profesjonalnych ankiet kierowanych do członków Akademii.

Pracujemy nad ankietami skierowanymi do członków Forum, które stałyby się narzędziem wykonywania badań rynkowych, opracowań oraz analiz i ocen dotyczących:

  • produktów ubezpieczeniowych (oczekiwanych przez rynek, wprowadzanych i funkcjonujących),
  • narzędzi sprzedażowych (systemów informatycznych, aplikacji),
  • organizacji procesu dystrybucji ubezpieczeń i systemu rozliczeń z tego tytułu,
  • podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym.

Współpraca Akademii z mediami.

ADU będzie kontynuowała i rozwijała współpracę z Gazetą Ubezpieczeniową i Dziennikiem Ubezpieczeniowym oraz innymi mediami, w takim zakresie i w taki sposób, który będzie służył interesom środowiska i Akademii.

Szkolenia

SZKOLENIE Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Terminy szkolenia:

1) 2017.08.19, Poznań

2) 2017.10.13, Lublin

3) 2017.12.02 Wrocław – formularz zgłoszeniowy

RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Terminy szkolenia:

1) 2018.04.13, Otomin /k. Gdańska – formularz zgłoszeniowy

 

 

 

AGENT W PROCESIE DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Terminy szkolenia:

1) 2018.03.24, Kielce – formularz zgłoszeniowy

 

 

LIKWIDACJA SZKÓD W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OCPPM

Terminy szkolenia:

1) 2018.01.26, miejscowość: Warszawa – formularz zgłoszeniowy

2) 2018……., miejscowość:

BROKER W ŚWIETLE IDD

Terminy szkolenia:

1) 2017.09……., miejscowość:

2) 2017.11……., miejscowość:

SZKOLENIE Z UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Terminy szkolenia:

1) 2017.09.09, Kraków

SZKOLENIE Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Terminy szkolenia:

 

SZKOLENIE Z UBEZPIECZEŃ ROLNYCH - ZAPEWNIAMY PEŁNĄ WIEDZĘ O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH W ROLNICTWIE

Terminy szkolenia:

1) 2017.11.17, Olsztyn – Formularz zgłoszeniowy

2) 2017.11.24, Lublin – Formularz zgłoszeniowy

Galeria

Pliki