Akademia Doradców Ubezpieczniowych

jest niezależną platformą edukacyjną dla agentów ubezpieczeniowych,
która prowadzi działalność szkoleniową ukierunkowaną na budowanie wartości agenta i jakości jego pracy, poprzez wiedzę

Przez wiedzę do doskonałości

wiedza + etyka = profesjonalizm

Strona główna

O nas

AKADEMIA DORADCÓW UBEZPIECZENIOWYCH – jest najbardziej obiektywnym, niezależnym forum agentów ubezpieczeniowych, które poza bieżącą wymianą praktycznych informacji i doświadczeń pomocnych przy wykonywaniu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzi działalność szkoleniową ukierunkowaną na budowanie wartości agenta i jakości jego pracy, poprzez wiedzę.

ADU jest narzędziem bieżącej wymiany informacji i doświadczeń.

Istotą jest dzielenie się informacjami, doświadczeniami i radami ułatwiającymi rozwiązywanie bieżących problemów w czynnościach pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednym z istotnych celów jest budowania lepszych relacji i profesjonalnego komunikowania się z ubezpieczycielami w procesie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia.

ADU jako podmiot dostarczający wiedzę

Istotne wątki dyskusji, zawierające pytania ważne z punktu widzenia interesów zbiorowych środowiska i odpowiedzi, bądź rozwiązania problemów, są umieszczane jako pliki w materiałach szkoleniowych.
W celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji agentów, przygotowujemy oferty programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń. Programy są zróżnicowane w zależności od potrzeb oraz poziomu wiedzy odbiorców.

Analizy, badania rynkowe, oceny i opracowania na podstawie profesjonalnych ankiet kierowanych do członków Akademii.

Pracujemy nad ankietami skierowanymi do członków Forum, które stałyby się narzędziem wykonywania badań rynkowych, opracowań oraz analiz i ocen dotyczących:

  • produktów ubezpieczeniowych (oczekiwanych przez rynek, wprowadzanych i funkcjonujących),
  • narzędzi sprzedażowych (systemów informatycznych, aplikacji),
  • organizacji procesu dystrybucji ubezpieczeń i systemu rozliczeń z tego tytułu,
  • podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym.

Współpraca Akademii z mediami.

ADU będzie kontynuowała i rozwijała współpracę z Gazetą Ubezpieczeniową i Dziennikiem Ubezpieczeniowym oraz innymi mediami, w takim zakresie i w taki sposób, który będzie służył interesom środowiska i Akademii.

Szkolenia

SZKOLENIE Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

SZKOLENIE Z UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

SZKOLENIE Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

AGENT UBEZPIECZENIOWY - DZIAŁANIE BEZPRAWNE W RELACJACH Z UBEZPIECZYCIELEM I KONSEKWENCJE KARNE, CYWILNOPRAWNE I ZAWODOWE

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

AGENT UBEZPIECZENIOWY - OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z OFEROWANIEM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W IMIENIU UBEZPIECZYCIELA

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

SZKOLENIE Z UBEZPIECZEŃ ROLNYCH - ZAPEWNIAMY PEŁNĄ WIEDZĘ O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH W ROLNICTWIE

Terminy szkolenia:

1) 2017.04……., miejscowość:

2) 2017.06……., miejscowość:

Galeria

Pliki

Plik 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur iaculis ut turpis ornare mollis.

Plik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur iaculis ut turpis ornare mollis.

Plik 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur iaculis ut turpis ornare mollis.